TOYOTA THANH XUÂN

Địa chỉ: 315 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại: Mr. Ngọc Tuấn. 0912 911 922

Email: ngoctuantoyota@gmail.com    Website: toyotathanhxuan.org